Verandermanagement


Uw organisatie heeft de afgelopen jaren succesvol geopereerd en doelen bereikt. Door veranderende interne of externe omstandigheden of een wijziging in strategie is het noodzakelijk geworden om een organisatie verandering door te voeren. De vraag is alleen hoe u er voor zorgt dat deze verandering u op koers houdt? Hoe neemt u medewerkers mee in dit traject en hoe houdt u de beoogde doelen in het vizier?


Organiseren van verandering

Uw medewerkers willen wel veranderen, maar niet als een verandering wordt opgelegd of voorgeschreven. Een verandering in de organisatie is meestal niet af als er geen aandacht is voor een verandering van houding en gedrag. Het is vaak geen kwestie van het omzetten van een knop hier of daar. Veranderen kost energie, tijd en geeft soms ook pijn. Het organiseren van deze verandering in uw organisatie heeft meer nodig dan een gedegen projectaanpak of implementatieplan.


Leiderschap

Uw medewerkers de ruimte geven om de gevraagde verandering vorm te geven is een vereiste. Het bieden van richting en tonen van leiderschap door het management is een andere voorwaarde voor een geslaagde verandering. Het geven van focus en ontdekken van commitment bij medewerkers zijn eigenschappen die het management hierbij meer dan ooit nodig heeft.


Begeleiding

Intakt Organisatie Advies begeleidt verander trajecten in bedrijfsleven en bij decentrale overheden. Onze aanpak is steeds gericht op het bieden van een context waarin zowel medewerkers als management op de juiste wijze gestimuleerd, gemotiveerd en gefaciliteerd worden.

design QBIC mediahttp://www.qbicmedia.nl