Intakt Organisatie Advies


Intakt Organisatie Advies is een adviesbureau voor bedrijfsleven en overheid. Het ondersteunt om de effectiviteit en efficiency van processen in uw organisatie te verbeteren, vanuit de visie dat de balans tussen organisatie, systeem en strategie essentieel is. Met behulp van deze balans wordt ook uw organisatie Intakt.


Hierbij kiest Intakt Organisatie Advies steeds voor de juiste en passende oplossing voor uw situatie en uw toekomstrichting. Dus geen standaard oplossingen, maar maatwerk met gevoel voor verhoudingen en een gezonde dosis pragmatisme. Leidend thema hierbij is het perspectief van de klant.


Inzicht in de wensen van uw klant geeft uitzicht op de ontwikkelrichting van uw organisatie. Vanuit haar jarenlange ervaring kan Intakt Organisatie Advies u daarbij ondersteunen met behulp van onderstaande methodieken.

Intakt Organisatie Advies

drs. Jeroen de Kuijer


+31 (0)6 - 15 89 60 89

info@in-takt.nl